Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ της εταιρείας ΒΙΟΣΗΠ Α.Β.Ε.Ε. για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Δείτε πως η VK PREMIUM ως σύμβουλος ανάπτυξης συνέβαλε στην επιτυχή έγκριση του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ της εταιρείας ΒΙΟΣΗΠ Α.Β.Ε.Ε. που ασχολείται με την κατασκευή ειδών από πλαστικές πρώτες ύλες.


Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία ΒΙΟΣΗΠ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής ειδών από πλαστικές πρώτες ύλες από το 1996, με έδρα στο 34ο χλμ Αθηνών Λαυρίου στα Καλύβια.

Η βασική δραστηριότητά της είναι η μεταποίηση και κατασκευή προϊόντων και ειδών από πλαστικές πρώτες ύλες καθώς και η εμπορία κάθε φύσεως πλαστικών και ηλεκτρικών ειδών και η κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή κάθε είδους εξαρτήματος εκ πλαστικής ύλης, καθώς και στην κατασκευή και εξέλιξη υποβρύχιων προβολέων (φανάρια).

Η επιχείρηση στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας 24 μηνών, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Στόχος της εταιρείας

Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της παρασκευής πλαστικών ειδών η επιχείρηση κατάρτισε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά την προμήθεια μιας θερμοπλαστικής πρέσσας injection για την παραγωγή προϊόντων από πλαστικό. Βασικός σκοπός του επενδυτικού σχεδίου ήταν η ενίσχυση της επιχείρησης μέσω της  ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας, και η βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Επιπρόσθετα, με τις νέες δαπάνες που περιλαμβάνει το παρόν επενδυτικό σχέδιο, βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης και θα επέλθει ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητάς της.


Κύριες Προκλήσεις

 • Ισχυρός ανταγωνισμός στην αγορά
 • Απαραίτητη ρευστότητα κεφαλαίων για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου

Ο Ρόλος μας

 • Εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για την επιτυχή έγκριση της αίτησης προς επιδότηση ΕΣΠΑ.
 • Συνεργαστήκαμε συστηματικά με την εταιρεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου business plan, το οποίο μεγιστοποίησε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.
 • Αναλάβαμε την κατάθεση του πλήρους φακέλου της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγησή και έγκρισή του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Είχαμε την καθημερινή διαχείριση των απαιτούμενων παραστατικών (προσφορές, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, κτλ.) που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση των επιδοτούμενων δαπανών.
 • Αναλάβαμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκταμίευση του επιδοτούμενου ποσού εντός του προκαθορισμένου διαστήματος.

Στοιχεία Επιδότησης

Το επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα». Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους.

Η επιχείρηση ΒΙΟΣΗΠ Α.Β.Ε.Ε., υπό την καθοδήγηση της εταιρείας μας, επιδοτήθηκε για τις εξής δαπάνες εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

ΕΣΠΑ στην εταιρία ΒΙΟΣΗΠ


Οφέλη από την επιδότηση

 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων
 • Αυξημένα κέρδη
 • Διεύρυνση πελατολογίου
 • Eνίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας
 • Aνάπτυξη του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά

Αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός που έγινε με την υλοποίηση της επένδυσης, υποστήριξε την κερδοφορία και βιωσιμότητα της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και με την προμήθεια του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού βελτιώθηκε η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος του υφιστάμενου προσωπικού.

Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία, εφόσον συνεχιστεί η κερδοφορία, μπορεί να προβεί στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.


Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση