Eκσυγχρονισμός της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑΣ – LASER PLUS EYE AND PLASTIC SURGERY μέσω επιδότησης ΕΣΠΑ

Δείτε πως η VK PREMIUM ως σύμβουλος επιδότησης ΕΣΠΑ συνέβαλε σημαντικά στην υποστήριξη και έγκριση της επιδότησης της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑΣ – LASER PLUS EYE AND PLASTIC SURGERY.

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ιατρικό κλάδο και συγκεκριμένα στην οφθαλμολογία και στη πλαστική χειρουργική από το 2012. Η έδρα της βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Διαθέτει δύο υποκαταστήματα, ένα στον Πειραιά και ένα στη Μυτιλήνη. Η επένδυση που περιγράφεται στο παρόν επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο υποκατάστημα της Μυτιλήνης.

Στόχος της εταιρείας

Μετά από πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ιατρικό κλάδο στους τομείς της οφθαλμολογίας και της πλαστικής χειρουργικής η επιχείρηση υλοποίησε ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού που βοηθούν στην άσκηση της δραστηριότητας της και στην παροχή προηγμένων ιατρικών υπηρεσιών. Βασικός σκοπός του επενδυτικού σχεδίου ήταν η ενίσχυση της επιχείρησης μέσω της ανάπτυξής της και η βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Επιπρόσθετα, με τις νέες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο, πραγματοποιείται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

Κύριες Προκλήσεις

 • Απαραίτητη ρευστότητα κεφαλαίων για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου
 • Άμεση υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης
 • Ισχυρός ανταγωνισμός

Ο Ρόλος μας

 • Εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο για την επιτυχή έγκριση της αίτησης προς επιδότηση.
 • Συνεργαστήκαμε συστηματικά με την εταιρεία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου business plan, το οποίο μεγιστοποίησε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.
 • Αναλάβαμε την κατάθεση του πλήρους φακέλου της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγησή και έγκρισή του στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Είχαμε την καθημερινή διαχείριση των απαιτούμενων παραστατικών (προσφορές, τιμολόγια, αποδείξεις πληρωμής, κτλ.) που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση των επιδοτούμενων δαπανών.
 • Αναλάβαμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών έτσι ώστε να επιτευχθεί η εκταμίευση του επιδοτούμενου ποσού εντός του προκαθορισμένου διαστήματος.

Στοιχεία Επιδότησης

Η επιχείρηση ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑΣ εντάχθηκε στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ: «Ψηφιακό Βήμα» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα. Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στην παροχή εξοπλισμού.

Υπό την καθοδήγηση της εταιρίας μας, η επιχείρηση ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΛΛΙΑΣ – LASER PLUS EYE AND PLASTIC SURGERY έλαβε επιδότηση ΕΣΠΑ για τις παρακάτω ενδεικτικές δαπάνες:

 • Εξυπηρετητές (servers), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείου
 • Εφαρμογές antivirus, κατασκευή ιστοσελίδας, εξειδικευμένα λογισμικά
 • Υπηρεσίες digital marketing

Οφέλη από την επιδότηση

 • Ανάπτυξη της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών
 • Σημαντική κερδοφορία και ρευστότητα
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά
 • Αναβάθμιση του προσωπικού.

Αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός που επήλθε με την υλοποίηση της επένδυσης αποτελεί την κατάλληλη υποδομή πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη της επιχείρησης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Μακροπρόθεσμα, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, τόσο σε νέες δραστηριότητες όσο και στη βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της.

Πως υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις

Μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, είμαστε πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στις αναπτυξιακές ανάγκες και μεγιστοποιούν τα οφέλη της κάθε επιχείρησης.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση