Β΄ Κύκλος Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 2023

Επιδοτήσεις τουρισμός

Στις 12 Ιουνίου ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” – Β΄κύκλος – του Αναπτυξιακού Νόμου 2023, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Παράταση υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29/12/2023 

Η προκύρηξη της συγκεκριμένης ενίσχυσης μπορεί να υποστηρίξει το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού και αναμένουμε να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο υποβολής αιτήσεων.


Μορφές επιδότησης & Προϋπολογισμός – Β΄ Κύκλος Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Οπως και ο Α΄ κύκλος των συγκεκριμένων καθεστώτων, έτσι και ο Β΄κύκλος Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος 2023) θα έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. θα διατεθούν ως ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και του κόστους επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 75 εκατ. ευρώ ως ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Ανάπτυξης, υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο κύκλο του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου υποβλήθηκαν 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ ενώ στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» 401 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα:

 • επιχορήγησης
 • φορολογικής απαλλαγής
 • επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Επίσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που έχουν προϋπολογισμό πάνω από 100.000 ευρώ (για πολύ μικρές επιχειρήσεις).


Μέγιστα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης στο καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” Αναπτυξιακός Νόμος

To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της ενίσχυσης:

 • έως 3.000.000 €  για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν έως 10 εκ. ευρώ τζίρο)

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

 • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
 • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας


Ενδεικτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ) κλάδου Τουρισμού – Αναπτυξιακός Νόμος 2023

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Εξαιρούνται από την υποβολή αιτήσεων η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις για τον Β΄Κύκλο “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού νόμου.
Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Να σημειώσουμε ότι στην ενίσχυση του κλάδου μεταποίησης από τον αναπτυξιακό νόμο επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η Προκήρυξη του παρόντος καθεστώτος, με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια Υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης.


Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος στις υποβολές αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, Β΄κύκλο “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων“, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε άμεσα την προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560 & 210-6835551.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση