Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και πλήρως τεκμηριωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την επιτυχή αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Στα έργα ανάπτυξης πωλήσεων & Marketing που έχουν εκτελεστεί μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί τα παρακάτω αποτελέσματα.

Οργάνωση Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής :

1. Sales Audit

  • Αποτύπωση Δομής Δικτύου Πωλήσεων
  • Αποτύπωση Λειτουργιών Κυκλώματος Πωλήσεων
  • Κοστολόγηση Διαδικασιών Πωλήσεων
 • Υπολογισμός Δεικτών Απόδοσης Κυκλώματος Πωλήσεων
 • Σύγκριση με τους Βέλτιστους Δείκτες του Χώρου (Benchmarking)
 • Διαμόρφωση Στρατηγικής Αναδιοργάνωση Κυκλώματος Πωλήσεων


2. Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων
  • Διερεύνηση Τρόπου Κάλυψης των Πελατών ανά Γεωγραφική Περιοχή μέσω Direct Πρόσβασης ή Δημιουργίας Ειδικών Συνεργατών ή μέσω Χονδρεμπόρωv
  • Διαμόρφωση, Τυποποίηση και Παρακολούθηση Τιμοκαταλόγων
  • Διαμόρφωση, Τυποποίηση και Παρακολούθηση Εκπτωτικής Πολιτικής
  • Διαμόρφωση Συστήματος Στοχοποίησης Πελατών
 • Απόφαση για τον ελάχιστο Τζίρο ανά Πελάτη για να Εξυπηρετηθεί Άμεσα από την Εταιρία
 • Διαμόρφωση, Τυποποίηση και Παρακολούθηση Παροχών
 • Απόφαση για το Ποια Προϊόντα Πωλούνται σε Ποιους Πελάτες με Στόχο την Επίτευξη της Μέγιστης Κερδοφορίας
 • Διερεύνηση Αποπροϊoντοποίησης / Αποπελατοποίησης

3. Οργάνωση Διαδικασιών Πωλήσεων

  • Οργάνωση Διαδικασιών Χειρισμού Συμφωνιών Πελατών και Σύνδεσή τους με Κερδοφορία / Ζημία (P/L) ανά Πελάτη
  • Οργάνωση Διαδικασιών Merchandising
  • Οργάνωση Διαδικασιών Χειρισμού Promotions
  • Οργάνωση Διαδικασιών Παραγγελιοληψίας
 • Οργάνωση Διαδικασιών Δρομολόγησης Πωλητών και Σύνδεσής της με Δρομολόγηση Διανομής
 • Διερεύνηση Χρήσης Φορητών Τερματικών Παραγγελιοληψίας
 • Οργάνωση Διαδικασιών Στοχοποίησης, Πολιτικής κινήτρων και Ελέγχου Πωλητών
 • Οργάνωση Διαδικασιών Ηλεκτρονικής Παραγγελιοληψίας (EDI)

4. Σχεδιασμός και Εκτέλεση Ερευνών Αγοράς
  • Καταγραφή Στρατηγικής Επιχείρησης και Επιλογή Θεμάτων προς Διερεύνηση
  • Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς και Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων
  • Σχεδίαση Ερωτηματολογίων Ερευνών Αγοράς
  • Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων Έρευνας και Εξαγωγή Στατιστικών Συμπερασμάτων
 • Επιλογή Μεθοδολογίας Εκτέλεσης Έρευνας Αγοράς (Field Research / Desk Research)
 • Διαμόρφωση Προτάσεων Αναδιοργάνωσης και Κατάρτιση Σχεδίου Εμπορικής Πολιτικής Βάσει των Αποτελεσμάτων της Έρευνας
 • Επιλογή Δείγματος Έρευνας


5. Strategic Marketing Plan
  • Διαγνωστική Ανάλυση και Στρατηγική Τοποθέτηση Εταιρίας
  • Σχεδιασμός Marketing Mix Επιχείρησης (Προϊόν, Τιμή/Τιμολογιακή Πολιτική, Προώθηση Προϊόντων, Διάθεση/Διανομή)
  • Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με Διατιθέμενους και Μελλοντικούς Πόρους και Ευκαιρίες Αγοράς
 • Διαμόρφωση Εμπορικής Πολιτικής
 • Ανάπτυξη Πλάνου Ενεργειών και Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης
 • Διαμόρφωση Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Επιχείρησης

6. Training – Εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Πωλήσεων

 • Σε πλήθος εκπαιδευτικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν “on the job training” & “coaching in  the market”
 • Διαδικασία πώλησης επί αυτοκινήτου (ex-van)
Διαχείριση Εταιρικών Καταστάσεων & Προσωπικού
 • Ανάπτυξη-διεύρυνση αγοράς (T-MIT)
 • Επαναενεργοποίηση εργασιακών ομάδων μέσω επίκαιρων συστημάτων
 • Διερεύνηση αποτελεσμάτων εταιρικής εξυπηρέτησης (M-EXS)
 • On-time, real-time personnel replacement
 • Πλάνο αμοιβών & παροχών υπαλλήλων, στελεχών
Περισσότερα

7. Υλοποίηση – Sales coaching

Συμμετοχή εξειδικευμένων συνεργατών της VK PREMIUM με on the job καθοδήγηση σε θέματα πωλήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση απόδοσης πωλήσεων ατόμων και ομάδων
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων coaching πωλήσεων του προϊσταμένων πωλήσεων
 • Απόκτηση γνώσης για διασφάλιση της εφαρμογής των δράσεων της διεύθυνσης πωλήσεων

 

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω Φόρμας Επικοινωνίας, με email στο info@vkpremium.gr ή στο τηλέφωνο +30210 6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.