Πίνακας Περιεχομένων

Sales Coaching

Μία καινοτόμα υπηρεσία on the job εκπαίδευσης με άμεσα αποτελέσματα στην επιχείρησή σας

Η VK PREMIUM έχει αναπτύξει μέσα από τα χρόνια εμπειρίας της μία καινοτόμα υπηρεσία on the job εκπαίδευσης με άμεσα αποτελέσματα στην επιχείρησή σας. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην ελληνική αγορά, γιατί πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας ατομικά και διασφαλίζει την επιτυχία των δράσεων και των προγραμμάτων πωλήσεων.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε managers πωλήσεων Β2Β, Retail και Telesales, που θέλουν να διαχειρίζονται τους δείκτες απόδοσης των ομάδων τους, καθώς επίσης θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις δεξιότητες ηγεσίας των και τις δεξιότητες των ομάδων τους.

Sales Coaching

ΣΤΟΧΟΙ

  • Βελτίωση απόδοσης πωλήσεων ατόμων και ομάδων.
  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων coaching πωλήσεων του προϊσταμένων πωλήσεων.
  • Απόκτηση γνώσης για διασφάλιση της εφαρμογής των δράσεων της διεύθυνσης πωλήσεων.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Συμφωνούνται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι συμμετέχοντες γνωρίζουν εξαρχής την προστιθέμενη αξία που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα.
  • Σχεδιάζεται πρόγραμμα δράσης 8 εβδομάδων με συγκεκριμένες ενέργειες, το οποίο υποστηρίζεται με αντίστοιχες εβδομαδιαίες συναντήσεις, όπου παρακολουθείται η πορεία των KPIs.
  • Πραγματοποιείται On The Job Εκπαίδευση, όπου δείχνει στο κάθε συμμετέχοντα πως πρέπει ένας team leader να κάνει sales coaching την ομάδα του και να διαχειρίζεται τους ‘’αριθμούς’’ απόδοσης.

 

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού