Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού

Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού

Απελευθερώνουμε την δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού σας

Υπηρεσίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικούΗ VK PREMIUM σύμβουλοι επιχειρήσεων μέσω της υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού βοηθούν την Ελληνική επιχείρηση να απελευθερώσει την δυναμική της αλλά και τον Έλληνα εργαζόμενο να εκφράσει το ταλέντο του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών επίπεδο υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού σε μέσο κόστος, ενώ η εταιρίες πελάτες μας απολαμβάνουν εξασφαλισμένα αποτελέσματα μέσω ειδικού προγράμματος παρακολούθησης.

Πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού

 • Εχουμε αναπτύξει και υλοποιούμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.
 • Γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση των τμημάτων πωλήσεων δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητική.
 • Έχουμε την εδραιωμένη πεποίθηση ότι ο φυσικός προϊστάμενος πρέπει να αποτελεί και τον εκπαιδευτή της ομάδας του.

Οφέλη εκπαίδευσης προσωπικού

Για κάθε επένδυση που κάνει μία επιχείρηση στις υποδομές της, όπως είναι και αυτή της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να λαμβάνει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Η υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού που σας προσφέρουμε οδηγεί με επιτυχία στα εξής οφέλη:

 • Αύξηση πωλήσεων (κατά 9% κατά μέσο όρο, όπως έχει αναφερθεί από τις ΜΜΕ επιχειρήσεις πελάτες μας)
 • Αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων (μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση- καλύτερη γνώση του αντικειμένου- πιο πειστική παρουσίαση των προϊόντων).
 • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κλείσιμο της συμφωνίας με τους δυνητικούς της πελάτες (αυξημένο ποσοστό παραγγελιών σε σχέση με τις επισκέψεις στους πελάτες).
 • Μεγαλύτερη κινητικότητα σε προϊόντα με μικρή παρούσα κινητικότητα.
 • Πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των πωλητών από τους προϊσταμένων τους.
 • Αποτελεσματικό και επιτυχημένο follow up των πελατών.
 • Ικανότητα παρακολούθησης της αγοράς και του ανταγωνισμού.
 • Διερεύνηση νέων προϊόντων με υψηλή ανταπόκριση.
 • Στοχοθέτηση target group πελατών.

Βασικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας εκπαίδευσης προσωπικού

 • Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπικου δυναμικού της εταιρίας-πελάτη.
 • Με ανάπτυξη Tailor Made Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (Η ανάπτυξη των ενοτήτων και του υλικού γίνεται από συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας).
 • Η εκπαίδευση γίνεται πάντα στην αίθουσα αλλά και στην αγορά.
 • Η εκπαίδευση είναι πάντα Interactive (με αλληλεπίδραση).
 • Περιέχει σύντομες διαλέξεις, ασκήσεις, παίξιμο ρόλων, ερωτηματολόγια, παίγνια εμπνευσμένα από τα ‘DOs and DONTs’ της δουλειάς τους.
 • Περιέχει on the spot εργασία σ’ αυτά με τα οποία ασχοληθήκαμε στην αίθουσα και εκ των υστέρων επανάληψη και αναθεώρηση θεμάτων.
 • Ολοκληρώνεται με ανώνυμη, αποτελεσματική αξιολόγηση.

 

Σε εκπαιδευτικές ενότητες χειρισμού πελατών επιδιώκουμε ώστε  η σχέση που τελικά θα αναπτύξει ο πωλητής μας με τον πελάτη του να είναι ‘σχέση συνεργασίας’.

 

Yπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων