Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων με κριτήρια ESG

Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο είναι προσανατολισμένο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το οποίο λαμβάνει υπόψη την συμβολή των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική κρίση και η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορούν το Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Social) και Διακυβέρνηση (Governance) – ESG – είναι μονόδρομος για τις επιχειρήσεις.

Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις αρχές της αειφορίας, της υπευθυνότητας και της καλής διακυβέρνησης, στη στρατηγική, στις πρακτικές και στην καθημερινότητά τους, με σκοπό την ανθεκτική και συνεκτική ανάπτυξή τους.


Πλεονεκτήματα εταιρειών που εφαρμόζουν το ESG

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα κριτήρια ESG κερδίζουν πλέον περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια, ενισχύουν την εικόνα του brand τους, υποστηρίζουν τη νομοθετική συμμόρφωση και διαφάνεια.

Παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και του ανθρακικού απωτυπώματος, περιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.


Υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης & ESG

Αναγνωρίζουμε ότι πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις συμβατές με τα κριτήρια ESG και αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης των ενεργειών αυτών.

Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε και να σας παρουσιάσουμε τις λύσεις και τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για να επιλέξετε την κατάλληλη χρηματοδότηση για τις δαπάνες ESG που θέλετε να πραγματοποιήσετε.


Επιλέξτε τη χρηματοδότηση που ταιριάζει στο δικό σας πλάνο πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης

Προγράμματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης & Επενδύσεων, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και οι δράσεις του ΕΣΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων για την υποστήριξη δαπανών Πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Ενδεικτικές δαπάνες που χρηματοδούνται ανά κατηγορία κριτηρίων ESG

Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εφαρμόσουν πολιτικές ESG, σχεδιάζουν παρεμβάσεις και δαπάνες οι οιοίες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες δεικτών ESG:

Α. Περιβάλλον (Environment – ESG)

Δείκτης

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Δαπάνες

 • εκπόνηση μελετών μείωσης CO2 και στόχων Net Zero
 • εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

Δείκτης

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Δαπάνες

 • χρήση ΑΠΕ – βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων – οχημάτων – εξοπλισμού,
 • εκπόνηση ενεργειακών μελετών και ανάλυση καταναλώσεων ενέργειας)
 • εκυσχρονισμός συστημάτων φωτισμού και αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας 
 • εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, εσυχρονισμός συστημάτων αερισμού και κλιματισμού, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης
 • αγορά ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων όπως ΚΛΑΡΚ
 • αντικατάσταση/εγκατάσταση μονώσεων (π.χ. εξωτερική θερμομόνωση, ηχομόνωση)
 • δαπάνες προμήθειας για συσκευές ενεργειακής κλάσης Α όπως ψυγεία, φούρνοι, ψηφιακές οθόνες

Δείκτης

Κατανάλωση και ανακύκλωση νερού

 • εγκατάσταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων νερού

Δείκτης

Προστασία βιοποικιλότητας

Δαπάνες

 • συστήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • εξοπλισμός για ανακύκλωση όπως κάδοι απορριμμάτων, μηχανήματα κομποστοποίησης


B. Κοινωνία (Society – ESG)

Δείκτες

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε Διοικητικές Θέσεις

Δαπάνες

 • προγράμματα προώθησης ίσων ευκαιριών και καταπολέμησης των διακρίσεων
 • ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (SROI – Social Return on Investment)
 • ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικού Αποτυπώματος δράσεων ΕΚΕ (Social Impact)

Δείκτης

Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων

Δαπάνες

 • σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα

Δείκτης

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Δαπάνες

 • συστήματα ασφαλείας εργαζομένων (συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, πρόληψη ατυχημάτων)
 • πιστοποιήσεις (όπως C.E, E.N., ISO)
 • ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα, προγράμματα εργασίας για ΑΜΕΑ


Γ. Διακυβέρνηση (Governance – ESG)

Δείκτης

Επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια

Δαπάνες

 • δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – ΕΚΕ

Δείκτης

Πολιτική Υπεύθυνων Προμηθειών

Δαπάνες

 • Εκθέσεις Υπεύθυνης Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας
 • Εκθέσεις  Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Εκθέσεις  Διαφάνειας και καταπολέμησης της Διαφθοράς
 • Λογισμικά για data protection, antivirus προγράμματα,
 • Εξοπλισμός και λογισμικό κυβερνοασφάλειας
 • Πιστοποιήσεις


Kατανοούμε τη σημασία της βιωσιμότητας και των ESG κριτηρίων στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η VK PREMIUM προσφέρει υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους ανάπτυξης, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τη γνώση για κάθε επιδοτούμενο και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ώστε να σας καθοδηγήσουν στο ποιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τις δαπάνες ESG που πρόκειται να πραγματοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση