18 Ιουλίου 2016
Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ - Τα νέα προγράμματα που αναμένονται

Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ – Αναμένονται 7 νέα προγράμματα πριν το τέλος του 2016

Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ 2016.Τα νέα προγράμματα που αναμένονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου.
23 Ιουνίου 2016
ΕΣΠΑ: Πώς ο επενδυτής μέσω του escrow account αποφεύγει τις εγγυητικές

ΕΣΠΑ: Πώς ο επενδυτής μέσω του escrow account αποφεύγει τις εγγυητικές επιστολές

Όσοι υπαχθούν στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα μπορούν να καλύπτουν το πρώτο και δύσκολο μέρος της χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων, μέσω του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (escrow account).
15 Ιουνίου 2016
ΕΣΠΑ 2014-2020: Γιατί να πληρώσω σύμβουλο ; Πως θα επιλέξω τον κατάλληλο σύμβουλο επιδοτήσεων ;

ΕΣΠΑ 2014-2020: Γιατί να πληρώσω σύμβουλο; Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο σύμβουλο επιδοτήσεων;

Ο εν δυνάμει επενδυτής που θέλει να λάβει την επιδότηση που δικαιούται, θα πληρώσει ανάλογα τις υπηρεσίες ενός ικανού συμβούλου ΕΣΠΑ. Κυριότεροι λόγοι ανάθεσης της σύνταξης & υποβολής φακέλου σε επαγγελματία σύμβουλο.
6 Ιουνίου 2016
Απολογισμός υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ - Τα νέα προγράμματα που αναμένονται

Νέα παράταση προθεσμιών για ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» (στις 4/7) και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» (στις 8/7) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
23 Μαΐου 2016
Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Τις αναμενόμενες επιδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 παρουσιάζει στο video που ακολουθεί, ο Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM. Στόχος είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.
23 Μαΐου 2016
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Mε την 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος 110.000.000 € και καθορίζονται οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης.
16 Μαΐου 2016
2η Τροποποίηση «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων»

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Μεταξύ άλλων, με την 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και Read More
16 Μαΐου 2016
2η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

2η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους»

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»,ΕΣΠΑ
16 Μαΐου 2016
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» & «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Το υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε την παράταση μέχρι την 9/6 προθεσμίας αιτήσεων για τη δράση ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» & μέχρι τις 6/6 για το ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»
5 Μαΐου 2016
Δραστηριότητες ΚΑΔ μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Δραστηριότητες (ΚΑΔ) Τουριστικών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιλέξιμες δραστηριότητες Μικρομεσαίων Τουριστικών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους"
27 Απριλίου 2016
Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Επιδοτήσεις έως 55% για τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Επιδοτήσεις έως 55% για τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων. Nέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/22-6-2016 ).
24 Απριλίου 2016
Δραστηριότητες (ΚΑΔ) μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Δραστηριότητες (ΚΑΔ) μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Η V.K PREMIUM σας παρουσιάζει συνοπτικά στο παρακάτω Infographic, για τους οκτώ κλαδους επιχειρήσεων οι οποίοι επιδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2016 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων».
15 Απριλίου 2016
Παράταση προγράμματος: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων

Παράταση υποβολής αιτήσεων πρόγραμμα ΕΣΠΑ: “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων”

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων" έως τις 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00
13 Απριλίου 2016
1η Τροποποίηση πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

1η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020
12 Απριλίου 2016
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Μεταξύ άλλων, στην 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» προστέθηκαν και νέοι κωδικοί επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).