Επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων

επιδότηση ΕΣΠΑ - "Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ"

Οι επιδοτήσεις που παρέχονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ και τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο που παρέχονται από το ΤΑΑ, μπορούν να στηρίξουν σημαντικά την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα επενδυτικά εργαλεία και να επενδύσουν, ενδεικτικά, στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους πωλήσεων, στο cloud computing, στην ανάλυση big data, στη χρήση των κοινωνικών δικτύων (όπως η προώθηση των προϊόντων τους, η επικοινωνία με τους πελάτες, η ανάπτυξη συνεργασιών), στην ανάπτυξη υποδομών για τηλεργασία καθώς και στη χρήση κάποιου λογισμικού (π.χ. για την εξυπηρέτηση πελατών).


Επιδοτούμενα προγράμματα ψηφιακής μετάβασης

Στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τo αναμενόμενο καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», παρέχει επιδοτήσεις με ποσοστό ενίσχυσης έως 75% της συνολικής επένδυσης, με μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο τα 10.000.000 €.

Το καθεστώς ενισχύει επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείμενο την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, την εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών και τον συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Είδη ενισχύσεων που παρέχονται:

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Βάση του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπονται τα παρακάτω ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2022-2027:

 • έως 75% για τις μικρές επιχειρήσεις
 • έως 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Τo καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου, ενώ η περίοδος υποβολής των σχετικών αιτήσεων θα έχει διάρκεια 3 μήνες.


Χαμηλότοκα δάνεια με ελάχιστο επιτόκιο 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Παράλληλα με τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει ο Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε καθώς είναι μαζί με την «πράσινη» μετάβαση οι δύο βασικοί στόχοι των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του πυλώνα χρηματοδότησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΤΑΑ οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνεια με ελάχιστο επιτόκιο 0,35% για να χρηματοδοτήσουν ποσοστό ύψους από 30% έως 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης για την ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Τα ενδεικτικά πεδία παρέμβασης του πυλώνα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» αφορούν στην ψηφιοποίηση επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως

 • ηλεκτρονικό εμπόριο
 • ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες,
 • κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, τα ζωντανά εργαστήρια,
 • επιχειρήσεις του διαδικτύου και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών),
 • συστήματα ERP, MRP, DMS, HRMS
 • προηγμένες τεχνολογίες για υποδομές με υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων

Για να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ΤΑΑ, θα πρέπει η ιδιωτική συμμετοχή να καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστος της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, καθοδηγεί τις επιχειρήσεις ώστε να βρουν και να επιλέξουν το κατάλληλο χρηματοδοτικό «εργαλείο» και να προχωρήσουν στην ψηφιακή τους μετάβαση.

Αναλαμβάνουμε τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα με 98% ποσοστό επιτυχίας.
Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στο 210-6835560.  


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση