24 Απριλίου 2013

Επιλέξιμες δραστηριότητες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύονται από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενισχύονται από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων: Μεταποίηση ,Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Αναλυτικότερα...
12 Απριλίου 2013

Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μεγάλη συμμετοχή στη γυναικεία επιχειρηματικότητα παρά την οικονομική κρίση.Περίπου 7000 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά, προϋπολογισμού 217.000.000 € , VK Premium
27 Μαρτίου 2013

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώθηκε η παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα έως και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 λόγω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων στον οδηγό του προγράμματος.
26 Μαρτίου 2013

Εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η εκταμίευση επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ΜΜΕ γίνεται με τρεις τρόπους στους τομείς Μεταποίησης ,Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών. 1ος τρόπος: Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, εκταμιεύεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση. Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €100.000 με 50% επιδότηση
20 Μαρτίου 2013

Επιδότηση ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Αθλητισμό – Θαλάσσια Σπορ

Δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Αθλητισμό – Θαλάσσια Σπορ επιδοτούμενες μέσα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
14 Μαρτίου 2013

Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από 25/2 έως 10/5/2013.Εγιναν τροποποιήσεις στον κανονισμό, προστέθηκαν νέες δραστηριότητες.
1 Μαρτίου 2013

Έναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εναρξη υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,παρέχεται επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια, προϋπολογισμός από 20.000 – 300.000 €.
15 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Εσπα «ολοκληρωμένης παρέμβασης στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το νέο πρόγραμμα Εσπα για τη στήριξη στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση παρέχει την δυνατότητα επιδότησης από 10.000 € έως 20.000 € μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
3 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”

Η προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α "Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων" αυτή αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία
30 Ιανουαρίου 2013

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προκηρύσσεται την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών ύψους 456 εκατ. Ευρώ.
19 Ιανουαρίου 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, δηλαδή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.