19 Απριλίου 2015

Προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

2 δις ευρώ από αδιάθετα κονδύλια ΕΣΠΑ σχεδιάζει η κυβέρνηση να διαθέσει σε δράσεις για επιχειρήσεις, με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track μέσω προγραμμάτων Leader
16 Μαρτίου 2015
FIWARE Accelerator

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SME’s) και νεοφυών (start-ups) προσανατολισμένες σε Smart cities, Transport, Energy, Agrifood, Media & Content, Manufacturing & Logistics, Social & Learning.
7 Μαρτίου 2015

Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" για την περιφέρεια Αττικής.
7 Μαρτίου 2015

Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ".
15 Φεβρουαρίου 2015
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers

Εληξε: Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers για την ανάπτυξη των digital SMEs (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και web entrepreneurs στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και digital marketing business στην Ευρώπη.
8 Ιανουαρίου 2015

Επιλέξιμες δραστηριότητες πρoγράμματος «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτική παρουσίαση στις επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για επιδότηση.
3 Ιανουαρίου 2015

Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η πορεία του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει ξεπεράσει τα προσδοκώμενα μεγέθη. Η αρχικά εγκεκριμένη ετήσια πίστωση της δράσης αυξήθηκε εντός του 2014 τρεις φορές
22 Δεκεμβρίου 2014

Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 19 δισ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 19 δισ. ευρώ.
11 Δεκεμβρίου 2014

Προαναγγελία ΥΠΑΝ: δύο δράσεις ΕΣΠΑ για ΜΜΕ & ανέργους

Η προαναγγελία του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δύο εμπροσθοβαρείς δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους, ύψους 100 εκ. ευρώ.
3 Δεκεμβρίου 2014

Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων σε υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων μέχρι 30/01/2015: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι), Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα.
23 Οκτωβρίου 2014

Παράταση υλοποίησης έργων ΠΕΠ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Παράταση υλοποίησης έργων ΠΕΠ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπορίου – Υπηρεσιών), με τελική προθεσμία ολοκλήρωσης την 30/6/2015.
20 Οκτωβρίου 2014

Εξάμηνη παράταση για έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11

Δόθηκε εξάμηνη παράταση στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11, για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης.
4 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία”

Υποβλήθηκε το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (νέο ΕΣΠΑ) με στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας.Οι πόροι του θα προσανατολιστούν σε 9 στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων.
29 Ιουλίου 2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία

Για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €10.350.000. Ξεκίνησε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, στόχοι, προϋποθέσεις και δικαιούχοι.
23 Ιουλίου 2014

Παράταση υλοποίησης για τα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Δόθηκε παράταση έξι μηνών για τον χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».