12 νέα καθεστώτα ενισχύεων εισάγει ο νέος Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0

12 νέα καθεστώτα ενισχύεων εισάγει ο νέος Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0

Από 1/1/2022 ο νέος Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Αναπτυξιακό Νόμο ν. 4399/16 (Α’ 117) περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελέσει, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Προβλέπεται ότι οι ενισχύσεις που θα παρέχει ο νέο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με σήμερα.

Πίνακας Περιεχομένων

Ο νέο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2022 εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

12 νέα καθεστώτα ενισχύεων του νέου Αναπτυξιακού νόμου Ελλάδα 2.0 θα αφορούν τις θεματικές κατηγορίες-άξονες:

 • Πράσινη μετάβαση – ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κυκλική οικονομία
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
 • Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας
 • Ενίσχυση τουρισμού και εναλλακτικών μορφών του
 • Αγροδιατροφή (μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός)
 • Ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κοινωνική συνοχή
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Ενισχύσεις αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με τα σημερινά ποσοστά του Αν. Νόμου 4399

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.
Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά ενισχύσεων του νέου Α. Νόμου Ελλάδα 2.0, δυνητικά θα διαμορφώνονται, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Βάσει του νέου πλαισίου, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν για τις Περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, καθώς επίσης της Κρήτης, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία.

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος θα περιλαμβάνει τρεις σταθερούς κύκλους ανά έτος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.
Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Ο κάθε κύκλος υποβολών αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκεί τρεις συνεχόμενους μήνες (για παράδειγμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και ο επόμενος μήνας (πχ. Απρίλιος) θα είναι εκτός υποβολής αιτήσεων.

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ενώ εξασφαλίζεται η επιτάχυνση της υλοποίησης νέων επενδύσεων.


Ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για την υποβολή αιτήσεων:


Είμαστε στη διαθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αν η επιχείρησή σας ανήκει στους επιδοτούμενους κλάδους από τον εν ισχύ Αναπτυξιακό Νόμο.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση