5 Tips για να επιλέξετε τον κατάλληλο σύμβουλο για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση επιδότησης ΕΣΠΑ

5 Tips για να επιλέξετε τον κατάλληλο σύμβουλο για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση επιδότησης ΕΣΠΑ

Στην VK PREMIUM πιστεύουμε ότι η επιλογή ενός έμπειρου και ικανού συμβούλου επιδοτήσεων ΕΣΠΑ είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχημένη υποβολή και έγκριση της αίτησης για τη λήψη της επιδότησης ΕΣΠΑ.

Ποια είναι τα 5 βασικότερα κριτήρια επιλογής συμβούλου επιδοτήσεων ΕΣΠΑ;

1. Επιλεξιμότητα επιχείρησης

Επιλέξτε τον σύμβουλο επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ο οποίος θα σας απαντήσει με σαφήνεια και αμεσότητα, εάν η επιχείρησή σας δικαιούται να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης που σας ενδιαφέρει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα, όπως αυτές στον οδηγό του προγράμματος, στις σχετικές τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει και τις συχνές ερωτοαπαντήσεις που έχουν αναρτηθεί μέχρι στιγμής.

Και αυτό γιατί ο σύμβουλος επιδοτήσεων διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ενώ γίνεται αποδέκτης πολλών σχετικών ερωτημάτων τα οποία έχει απαντήσει.

Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν δικαιούται να κάνει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα, ο σύμβουλος επιδοτήσεων θα σας προτείνει την ένταξη της επιχείρησής σας σε άλλο πρόγραμμα (εάν υπάρχει).

Πολλά επιδοτούμενα προγράμματα προβλέπουν την έγκριση των αιτήσεων βάσει βαθμολογίας ή κάποιων οικονομικών κριτηρίων. Επιλέξτε τον σύμβουλο επιχειρήσεων που μπορεί να κάνει εκτίμηση της βαθμολογίας που μπορεί να επιτύχει ο κάθε εν δυνάμει επενδυτής, με βάση 

  • των κριτηρίων που θέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και
  • της εμπειρίας του από προηγούμενα προγράμματα, ιδιαίτερα εάν και ο ίδιος ο σύμβουλος ΕΣΠΑ έχει βρεθεί κάποια στιγμή στο ρόλο του αξιολογητή σε προηγούμενες δράσεις.

2. Κάλυψη προϋποθέσεων προγράμματος

Γνωρίζοντας άριστα το κάθε πρόγραμμα, ο σύμβουλος επιχειρήσεων ΕΣΠΑ θα εξετάσει σε συνεργασία με τον επενδυτή τη δυνατότητα να πετύχει η αίτηση του την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία βάσει του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και να ενταχθεί με επιτυχία στο πρόγραμμα.

Για επιτυχημένη υποβολή και έγκριση επιδότησης ΕΣΠΑ, ο κατάλληλος σύμβουλος επιχειρήσεων θα καθοδηγήσει τον επενδυτή να αξιολογήσει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής του, να εξετάσει ποιες από αυτές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα και θα αναζητήσουν μαζί τον τρόπο με τον οποίο οι δαπάνες αυτές θα επιδοτηθούν από το εν λόγω πρόγραμμα τηρώντας τα όρια, τα ποσοστά και τις προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός του προγράμματος.

3. Επιτυχής υποβολή της αίτησης

Μπορεί να φαίνεται απλή η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όμως δεν είναι.

Το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ έχει για κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα πλήθος πεδίων προς συμπλήρωση και μια σχετικά περίπλοκη διαδικασία καταχωρήσεων.

Πολλές φορές δε, στοιχεία με βαθμολογική σημασία για την αίτηση φαίνονται στον επενδυτή άνευ σημασίας και συμπληρώνονται χωρίς την δέουσα προσοχή.

Όταν ο σύμβουλος επιδοτήσεων ΕΣΠΑ καταχωρήσει τα στοιχεία για την ηλεκτρονική αίτηση στο ΠΣΚΕ, θα προσέξει να καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα της επιχείρησης.

Σε πολλά πρόσφατα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχει παρατηρηθεί ότι οι αιτήσεις πολλών επιχειρήσεων έχουν απορριφθεί όχι για λόγους βαθμολογίας αλλά κυρίως για την έλλειψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο φάκελο της αίτησης, επομένως είναι πολύ σημαντικό να ληφούν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια επιλογής συμβούλου ΕΣΠΑ.

4. Τεκμηρίωση – σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Τέλος ο σύμβουλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι αυτός που θα τεκμηριώσει με απλό, κατανοητό και πειστικό τρόπο το επενδυτικό σχέδιο που επιθυμεί να υλοποιήσει ο επενδυτής διότι πολύ απλά, το έχει κάνει πολλές φορές στην επαγγελματική του ζωή και ξέρει να στοχεύει εκεί που πρέπει και να μεταδίδει στον αξιολογητή που θα βαθμολογήσει την πρόταση την πληροφορία που πρέπει να λάβει.

5. Μακροχρόνια συνεργασία

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια υποβολής αλλά και υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου συνήθως διαρκεί 2-4 χρόνια, ο σύμβουλος επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και σαφή επαγγελματική οντότητα στο χώρο, έτσι ώστε ο επενδυτής να νιώθει ότι ο σύμβουλός του θα είναι εκεί σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού πλάνου.

Εξίσου σημαντικό είναι να καθοδηγεί και τον προτρέπει το πελάτη να συλλέξει εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία με ακρίβεια στην ηλεκτρονική αίτηση.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, βιομηχανίας και μεταποίησης, τουρισμού, logistics.

Το ποσοστό επιτυχίας έγκρισης αιτήσεων που υποβάλαμε στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι 98%!


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας ενημερώνουμε για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας. 

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση