Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ποιες υπηρεσίες παρέχει η VK PREMIUM

Υπηρεσίες VK PREMIUM

VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της VK PREMIUM αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο, την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαχείριση του φακέλου, καθώς και τη διαχείριση του επενδυτικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης.
 • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος, επιλογή του κατάλληλου καθεστώτος ενίσχυσης και του πλέον κατάλληλου χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
 • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου.
 • Οικονομική ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία και κατάθεσή του
 • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου και υποβολή τυχόν επιπρόσθετων στοιχείων-διευκρινήσεων
 • Τεχνική υποστήριξη της μελέτης σχετικά με την ανάλυση και βιωσιμότητα του επενδυτικού έργου.
 • Συναντήσεις με φορείς των αρμόδιων υπηρεσιών.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση του εργοδότη σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης του επενδυτικού έργου μέχρι την τελική έγκριση.
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους ενίσχυσης.
 • Υποβολή εκθέσεων για τη πορεία του έργου στους αρμόδιους φορείς.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου.


Η συνεργασία του κάθε επιχειρηματία με ένα κορυφαίο και αξιόπιστο γραφείο συμβούλων όπως η VK PREMIUM, είναι καίριας σημασίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας αίτησης. Οι επενδυτικοί σύμβουλοι ελέγχουν ότι η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια ένταξης στο εκάστοτε πρόγραμμα και έχουν την απαραίτητη εμπειρία για να υποβάλλουν την αίτηση χωρίς λάθη και παραλείψεις.

Βασικό σημείο των περισσότερων αιτήσεων αποτελεί η Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, η αναλυτική αναφορά του τι περιλαμβάνει η επένδυση, γιατί είναι σημαντική, με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση, κλπ. Επίσης, η περιγραφή των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή και να τεκμηριώνει το κόστος και τους στόχους της επένδυσης.

Γι’ αυτό, καλό θα ήταν ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στις υποβολές αιτήσεων.


H VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων για επενδυτικά κίνητρα.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση