14 Οκτωβρίου 2015
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
29 Σεπτεμβρίου 2015
Νέος αναπτυξιακός νόμος – «στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016»

Νέος αναπτυξιακός νόμος – “στόχος να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2016”

O νέος αναπτυξιακός νόμος θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη στην Βουλή.
27 Ιουλίου 2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II”

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων κατά 3 μήνες στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
6 Ιουλίου 2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ 2007-2013
6 Ιουλίου 2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση Στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 αντιστοίχως.
6 Ιουλίου 2015

Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 αντιστοίχως.
25 Ιουνίου 2015
Παράταση - Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Παράταση για πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

Παράταση για πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015.
14 Ιουνίου 2015

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης & άλλες τροποποιήσεις για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”.Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Προγράμματος.
9 Ιουνίου 2015

Διευκρινίσεις για την παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ και την παράταση έως τις 31.12.2015.
29 Μαΐου 2015

Παράταση ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων προγράμματος “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”

Έως 31/12/2015 η υλοποίηση των έργων στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.
14 Μαΐου 2015
HORIZON’s 2020 SME INSTRUMENT

Εληξε ο κύκλος υποβολής προτάσεων (2015) για ΜμΕ: “HORIZON’s 2020 SME INSTRUMENT”

Εληξε η υποβολή αιτήσεων για το 2015 (cut-off date) για την Φάση 1 και Φάση 2 του «Εργαλείου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν» (SME Instrument).
30 Απριλίου 2015

Παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ παρατείνεται έως τις 31.12.2015.
19 Απριλίου 2015

Προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

2 δις ευρώ από αδιάθετα κονδύλια ΕΣΠΑ σχεδιάζει η κυβέρνηση να διαθέσει σε δράσεις για επιχειρήσεις, με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track μέσω προγραμμάτων Leader
16 Μαρτίου 2015
FIWARE Accelerator

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SME’s) και νεοφυών (start-ups) προσανατολισμένες σε Smart cities, Transport, Energy, Agrifood, Media & Content, Manufacturing & Logistics, Social & Learning.
7 Μαρτίου 2015

Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" για την περιφέρεια Αττικής.