ΕΣΠΑ επιδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 18.000 ευρώ για γυμναστήρια, παιδότοπους, γήπεδα, κολυμβητήρια, πισίνες

Gym- Παιδότοποι

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης έως 29/11 μόνο για όσες επιχειρήσεις απορριφθούν από το πρόγραμμα. Ισχύει για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει αίτηση έως 12/10 και απορρίφθηκαν από τη Δράση.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” προσφέρει έως 18.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης σε γυμναστήρια, παιδότοπους, κολυμβητήρια, γήπεδα 5x5, κτλ.  που επλήγησαν από την πανδημία.

Δικαιούχοι

Την επιδότηση ΕΣΠΑ μπορούν να λάβουν πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει έχουν δραστηριότητα με κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 όπως:

 • 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
 • 93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
 • 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ
 • 93.29.11.06  Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
 • 93.29.19.00  Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise (υπό προϋποθέσεις).

Επισημαίνεται ότι ο ΚΑΔ 93.13.10.03 / Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή, δεν είναι επιλέξιμος στην παρούσα δράση».

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, η οποία αντιστοιχεί στο οριζόντιο ποσοστό 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του έτους 2019, όπως απεικονίζονται στο Ε3 του έτους.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 18.000€ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 (συνολικό πραγματικό άθροισμα των ανωτέρω κωδικών δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

 Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 Επισημάνσεις – Χαρακτηριστικά επιδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 27η Μαΐου 2021.

Το κατ’ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 12/10/2021 και ώρα 17:00


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από την επιδότηση στο 2106835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση