ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ" ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ” ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ