ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤA ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ” ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ