Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 19 δισ. ευρώ