Υποβολή αιτήσεων Επενδυτικό νόμο, Α’ κύκλο του 2014