Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Γεωγραφικές περιοχές κατάλληλες για Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα