Σχέδιο νόμου : Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων