Η ομάδα της VK PREMIUM

Κώστας Βαμβακάς

Διευθύνων Σύμβουλος


O Κώστας εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών αγαθών σε χώρες όπως Ιρλανδία, Ελβετία & Ελλάδα, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στις Πωλήσεις, στην Παραγωγή & στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Περισσότερα ...

Φωτεινή Μακραδήμα

Διευθύντρια Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Φωτεινή διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.α.).

Περισσότερα ...

Γιώργος Μαντζαβέλας

Διευθυντής Πωλήσεων


Ο Γιώργος είναι ένας Senior Sales & Marketing Professional, με σημαντική πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες κορυφαίων καταναλωτικών προϊόντων.

Περισσότερα ...

Μανώλης Κοντολιός

Διευθυντής Marketing


Ο Μανώλης είναι στέλεχος marketing και πωλήσεων με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες κορυφαίων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών

Περισσότερα ...

Γιάννης Λαούπης

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Ο Γιάννης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και στη διοίκηση λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Περισσότερα ...

Αναστασία Παππά

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Αναστασία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα ...

Σοφία Καραπάτη

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Σοφία είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε σημαντικές θέσεις στα τμήματα Παραγωγής πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών.

Περισσότερα ...

Σοφία Σιαμπέκου

HR Manager


Η Σοφία είναι σύμβουλος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή εμπειρία σε σημαντικές θέσεις στα τμήματα Διοίκησης και Ανάπτυξης ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών.

Περισσότερα ...

Γιώτα Αναστασιάδου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Γιώτα ασχολείται με την επεξεργασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα ...

Μαρία Μούτσου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Μαρία ασχολείται με την ενημέρωση και υποστήριξη πελατών για επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακού προγράμματος.

Περισσότερα ...

Ζωή Βασιλείου

Senior Financial Analyst


Η Ζωή διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στην ανάλυση και αποτίμηση εταιριών οι οποίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων στην Ελλάδα.

Περισσότερα ...

Αντώνης Αντωνιάδης

Senior Consultant, Logistics


Ο Αντώνης έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 έτη σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διευθυντικές θέσεις της εφοδιαστικής αλυσιδας (logistics) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα ...