Η ομάδα της VK PREMIUM

Κώστας Βαμβακάς

Διευθύνων Σύμβουλος


O Κώστας εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών αγαθών σε χώρες όπως Ιρλανδία, Ελβετία & Ελλάδα, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στις Πωλήσεις, στην Παραγωγή & στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Περισσότερα ...

Φωτεινή Μακραδήμα

Διευθύντρια Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Φωτεινή διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.α.).

Περισσότερα ...

Γιώργος Μαντζαβέλας

Διευθυντής Πωλήσεων


Ο Γιώργος είναι ένας Senior Sales & Marketing Professional, με σημαντική πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες κορυφαίων καταναλωτικών προϊόντων.

Περισσότερα ...

Χάρις Δαϊναβά

Business Development Manager


Η Χάρις διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία 27+ ετών στα χρηματοδοτικά και επενδυτικά προϊόντα κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ως Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος σε μεγάλα Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα.

Περισσότερα ...

Μανώλης Κοντολιός

Διευθυντής Marketing


Ο Μανώλης είναι στέλεχος marketing και πωλήσεων με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε εταιρείες FMCG & B2B.

Περισσότερα ...

Νεκτάριος Παλάσκας

Προϊστάμενος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Ο Νεκτάριος διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου, ΕΚΟΜΕ, Finance & reporting (P & L, budgeting, expenses reporting, cash flow analysis κλπ).

Περισσότερα ...

Αθηνά Αστρεινίδου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Αθηνά διαθέτει πολυετή εμπειρία και γνώση αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος), έχοντας ασχοληθεί με την υποβολή αιτήσεων αλλά και τη διαχείριση των επενδυτικών έργων.

Περισσότερα ...

Παρασκευή Τσόμπα

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Παρασκευή διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

Περισσότερα ...

Γιάννης Λαούπης

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Ο Γιάννης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην χρηματοοικονομικό τομέα και στη διοίκηση λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Περισσότερα ...

Αναστασία Παππά

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Αναστασία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα ...

Θανάσης Τσιλιβίγκος

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Ο Θανάσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση, έλεγχο και την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕE.

Περισσότερα ...

Γιώτα Αναστασιάδου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Γιώτα ασχολείται με την επεξεργασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα ...

Μαρία Μούτσου

Σύμβουλος Επενδυτικών Προγραμμάτων


Η Μαρία ασχολείται με την ενημέρωση και υποστήριξη πελατών για επιλογή του κατάλληλου αναπτυξιακού προγράμματος.

Περισσότερα ...

Ιωάννα Παπανδρεοπούλου

Marketing Assistant


Η Ιωάννα ασχολείται με την υποστήριξη σε θέματα Ψηφιακού Marketing.

Περισσότερα ...

Ζωή Βασιλείου

Senior Financial Analyst


Η Ζωή διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στην ανάλυση και αποτίμηση εταιριών οι οποίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα κλάδων στην Ελλάδα.

Περισσότερα ...

Σοφία Σιαμπέκου

HR Manager


Η Σοφία είναι σύμβουλος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με πολυετή εμπειρία σε σημαντικές θέσεις στα τμήματα Διοίκησης και Ανάπτυξης ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών.

Περισσότερα ...

Αντώνης Αντωνιάδης

Senior Consultant, Logistics


Ο Αντώνης έχει εργαστεί για περισσότερα από 20 έτη σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διευθυντικές θέσεις της εφοδιαστικής αλυσιδας (logistics) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα ...