Δελτίο Τύπου Νέα παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”