100 % επιτυχία στις Υποβολές Αιτήσεων για τις Δράσεις ΕΣΠΑ”Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”

100 % επιτυχία στις Υποβολές Αιτήσεων για τις Δράσεις ΕΣΠΑ"Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"