2 Νοεμβρίου 2023

Video – Συνοπτική περιγραφή των δύο δράσεων ΕΣΠΑ για την ίδρυση επιχειρήσεων

Video όπου ο CEO της VK PREMIUM κ.Κ.Βαμβακάς ενημερώνει για τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
26 Οκτωβρίου 2023

Ραδιοφωνική συνέντευξη – Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για ίδρυση επιχειρήσεων | Κώστας Βαμβακάς

Ραδιοφωνική συνέντευξη όπου ο CEO της VK PREMIUM κ.Κ.Βαμβακάς ενημερώνει για τα δύο αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.