Επιδότηση ΕΣΠΑ για την Πράσινη Αναβάθμιση Επιχειρήσεων του Ιστορικού Κέντρου Αθήνας