Εγκρίθηκε η μοναδική Εμβληματική Επένδυση της Intertrade Hellas