Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊοντων