Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM