Επιδότηση ΕΣΠΑ για την ίδρυση της εταιρείας τουριστικών σκαφών αναψυχής