«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» (1)

Επιδότηση "Έξυπνη μεταποίηση" για ΜμΕ - 9 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Επιδότηση “Έξυπνη μεταποίηση” για ΜμΕ – 9 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις