Επιδότηση για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου – ποσοστά ενισχύσεων

Επιδότηση για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου – ποσοστά ενισχύσεων