Επιδοτούμενο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ" για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ” για μικρομεσαίες επιχειρήσεις