Επιδότηση ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική (5)