Τουριστικά καταλύματα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Αναπτυξιακός Νόμος: εντάσσονται και τα τουριστικά καταλύματα