Τουριστικά καταλύματα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Τουριστικά καταλύματα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Αναπτυξιακός Νόμος: εντάσσονται και τα τουριστικά καταλύματα