Επιδότηση έως 100.000 €

Μη επιστρεπτέα επιδότηση ΕΣΠΑ για τις startup επιχειρήσεις του "Elevate Greece"