{“A?”:”B”,”a”:5,”d”:”B”,”h”:”www.canva.com”,”c”:”DAEUmZnRn_Y”,”i”:”vUUP9DZzSx33J0CRGLYcKw”,”b”:1613045003949,”A”:[{“A?”:”I”,”A”:14.13191028480685,”B”:518.363947192533,”D”:857.0282876701042,”C”:279.25867988090187,”E”:37.52163651350621,”F”:0.4,”a”:{“A”:false,”C”:”#ff1616″}},{“A?”:”J”,”A”:-125.27686276019756,”B”:507.26058887149213,”D”:727.777660356616,”C”:725.4487718434749,”E”:-174.60498170404406,”F”:0.3,”a”:{“D”:500,”C”:499.2},”b”:[{“A”:”M500 499.2H0V0z”,”B”:{“C”:”#1961b6″}}]},{“A?”:”H”,”A”:284.9111788555287,”B”:62.69999999999999,”D”:448.19248849374094,”C”:254.10873335820625,”b”:782.4,”a”:443.592157574138,”c”:[{“A?”:”I”,”A”:439.4515712961151,”D”:782.3999999999997,”C”:4.140586278022787,”a”:{“A”:false,”C”:”#004aad”}},{“A?”:”I”,”A”:289.84320470885626,”D”:782.3999999999997,”C”:3.6352941176469784,”a”:{“A”:false,”C”:”#004aad”}},{“A?”:”K”,”D”:782.4000000000001,”C”:261.60861487105774,”N”:”heading1″,”a”:{“A”:[{“A?”:”A”,”A”:”Επιδότηση ΕΣΠΑ για τις startups του \”Elevate Greece\”\n”}],”B”:[{“A?”:”A”,”A”:{“tracking”:{“B”:”19.0″},”leading”:{“B”:”1360.0″},”font-family”:{“B”:”YACgESkUbMw,0″},”font-size”:{“B”:”38.370589608415735″},”color”:{“B”:”#101360″},”font-weight”:{“B”:”bold”}}},{“A?”:”B”,”A”:53},{“A?”:”A”,”A”:{“tracking”:{“A”:”19.0″},”leading”:{“A”:”1360.0″},”font-family”:{“A”:”YACgESkUbMw,0″},”font-size”:{“A”:”38.370589608415735″},”color”:{“A”:”#101360″},”font-weight”:{“A”:”bold”}}}]},”b”:{},”d”:”C”,”e”:448.192488493741,”f”:149.8607056626535,”g”:false,”h”:”A”}]},{“A?”:”I”,”A”:52.3838743520127,”B”:62.69999999999999,”D”:361.0789703024632,”C”:165.3132635119711,”a”:{“B”:{“A”:{“A”:”MAEV1B9hS-Q”,”B”:1},”B”:{“D”:361.0789703024632,”C”:165.3132635119711}}}},{“A?”:”K”,”A”:482.714660851338,”B”:62.69999999999999,”D”:837.086143193538,”C”:32.51867194948948,”N”:”title”,”a”:{“A”:[{“A?”:”A”,”A”:”Προϋπολογισμοί έργων έως 100.000 € \n”}],”B”:[{“A?”:”A”,”A”:{“color”:{“B”:”#004aad”},”leading”:{“B”:”1290.0″},”font-weight”:{“B”:”bold”},”font-size”:{“B”:”27.570311672339134″},”font-family”:{“B”:”YACgESkUbMw,0″}}},{“A?”:”B”,”A”:36},{“A?”:”A”,”A”:{“color”:{“A”:”#004aad”},”leading”:{“A”:”1290.0″},”font-weight”:{“A”:”bold”},”font-size”:{“A”:”27.570311672339134″},”font-family”:{“A”:”YACgESkUbMw,0″}}}]},”b”:{},”d”:”A”,”g”:false,”h”:”A”},{“A?”:”K”,”A”:564.3,”B”:62.69999999999999,”D”:633.9346204194978,”C”:26.529766890446634,”a”:{“A”:[{“A?”:”A”,”A”:”Αναμένεται η επίσημη προκύρηξη\n”}],”B”:[{“A?”:”A”,”A”:{“font-size”:{“B”:”22.35116554776683″},”font-family”:{“B”:”YAD7Q9NigKI,0″}}},{“A?”:”B”,”A”:30},{“A?”:”A”,”A”:{“text-transform”:{“B”:”none”},”color”:{“B”:”#000000″},”font-weight”:{“B”:”normal”},”leading”:{“B”:”1400.0″},”font-style”:{“B”:”normal”},”tracking”:{“B”:”0.0″}}},{“A?”:”B”,”A”:1},{“A?”:”A”,”A”:{“font-size”:{“A”:”22.35116554776683″},”font-family”:{“A”:”YAD7Q9NigKI,0″},”text-transform”:{“A”:”none”},”color”:{“A”:”#000000″},”font-weight”:{“A”:”normal”},”leading”:{“A”:”1400.0″},”font-style”:{“A”:”normal”},”tracking”:{“A”:”0.0″}}}]},”b”:{},”d”:”A”,”g”:false,”h”:”A”}],”B”:1200,”C”:627}