Περιβαλλοντικές υποδομές ΕΣΠΑ 1200 x 627

'Εως 55% επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων