«Περιβαλλοντικές Υποδομές_ Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων