9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 2

Πάνω από 9.600 επιχειρήσεις που επλήγησαν από την COVID-19 θα λάβουν επιδότηση έως 40.000€