Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεως - 9 ερωτήσεις/απαντήσεις