Παράταση έως 29 Δεκεμβρίου 2023 για τα καθεστώτα τουρισμού και μεταποίησης - Αναπτυξιακός Νόμος