Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό (2)