ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΛΟΓΩ-COVID-19-1