Πώς μπορούν να συνδυαστούν ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης

Πώς μπορούν να συνδυαστούν ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης