Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προδημοσίευση προγράμματος ΕΣΠΑ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»