Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ευκαιρία για χρηματοδότηση επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ευκαιρία για χρηματοδότηση επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια από 0,35%