Επιδότηση ΕΣΠΑ για λογισμικό και εξοπλισμό - Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Επιδότηση ΕΣΠΑ για λογισμικό και εξοπλισμό – Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ