Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας - Ενισχύσεις έως 55%