Αιολικά Πάρκα

Αιολικά πάρκα

Πίνακας Περιεχομένων

Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα

Τα Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και η αγορά ενέργειας γενικότερα, βρίσκονται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναμική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας.

Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 1200 MW από Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, και στόχος είναι να εγκατασταθούν γύρω στα 9.000 MW μέχρι το 2020.

Το ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ΑΠΕ  διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων επενδυτών. Μεταξύ των παγκόσμιων κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι ισπανικές εταιρείες Endesa, σε συνεργασία με τον Όμιλο Μυτιληναίου, η Τέρνα Ενεργειακή με 3 νέα αιολικά πάρκα, η Iberdrola σε συνεργασία με τον Όμιλο Ρόκα, Acciona και Gamesa. Επίσης, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και  οι γαλλικές EDF και Veolia, η ιταλική Enel και οι γερμανικές WPD και WRE,  οι οποίες προσβλέπουν στη  συνέχιση της ανάπτυξης και επιτυχίας τους στο χώρο.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα για την  Ελληνική Κυβέρνηση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικές τιμές  και στόχος είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 29%, μέχρι το 2020. Δεδομένου ότι ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί  συμβατική  υποχρέωση της χώρας που απορρέει από τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν σταθερούς και μακροχρόνιους στόχους  στην ελληνική αγορά ΑΠΕ.

Πλεονεκτήματα Επένδυσης στην Αιολική Ενέργεια και στα Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα:
– Εξαιρετικό αιολικό δυναμικό – από τα καλύτερα στην Ευρώπη
– Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο  Διαχειριστή του Συστήματος
– Υψηλές τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs)
20ετούς διάρκειας συμφωνία αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreement, PPA)
– Ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει αξιοπιστία και μακροχρόνιο σχεδιασμό στις  επενδύσεις

Τρέχοντα τιμολόγια πώλησης παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs, FIT) με 20ετή εγγύηση

 Σε Ευρώ-MWh

 Διασυνδεδεμένο Σύστημα

 Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 Παράκτια Αιολικά Πάρκα

  87,85

 99,45

Η ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από δεσμευτικούς συμβατικούς στόχους που απαιτούν τη συμμετοχή κατά  29% στη συνολικά παραγόμενη ενέργεια μέχρι το 2020, έναντι της τρέχουσας   συμμετοχής που ανέρχεται στο 10% περίπου, συμπεριλαμβάνοντας τα μικρά υδροηλεκτρικά.

 Αιολικά πάρκα

Πηγή: ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Ο Επενδυτικός Νόμος της χώρας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις  επενδύσεις στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η επένδυση για τα αιολικά πάρκα. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναστέλλει την ισχύ του Νόμου 3299/2004 από τις 29/1/2010 και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθμίσεών του. Μετά και από σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της Οικονομίας, το Υπουργείο θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού Νόμου, για να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του νέου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα.