Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΗ VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σχετικές με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) :

  • Αδειοδότηση έργων και εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Μελέτες για χρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε ή από Ελληνικά εθνικά προγράμματα.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη χρηματοδότηση έργων.

Η VK PREMIUM παρέχει τις υπηρεσίες της για τις εξής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας